Co je dražba nemovitosti

Pro někoho ideální příležitost, pro druhého ztráta majetku

Dražby nemovitostí jsou veřejné a nejčastěji se konají na základě rozhodnutí soudů nebo výkonu rozhodnutí jiných orgánů, jako jsou finanční úřady, exekutoři a insolvenční správci. Tyto dražby se konají za účelem prodeje nemovitostí a použití výtěžku z prodeje k uspokojení dluhů věřitelů. Do dražby může jít jakákoliv nemovitost nacházející se na území ČR.

Dražební vyhláška – první krok k dražbě

Než dojde k samotné dražbě musí být před dražbou v dostatečném předstihu vydaná dražební vyhláška. Je to v podstatě dokument, kde jsou veškeré informace o dražené nemovitosti, jako:

 • Způsob dražby – jestli se jedná o dobrovolnou nebo nedobrovolnou dražbu.
 • Místo a čas konání dražby.
 • Datum prohlídek – kdy je možnost si draženou nemovitost prohlédnout. U nedobrovolné dražby se stává, že dlužník prohlídku nemovitosti neumožní!
 • Jméno dražebníka, vlastníka nemovitosti a navrhovatele. U nedobrovolné dražby je uveden také dlužník a zástavce.
 • Popis a odhad nemovitosti – popis celkového stavu nemovitosti, věcná břemena a odhad ceny nemovitosti stanovený soudním znalcem.
 • Vyvolávací cenu, včetně minimálního příhozu.
 • Výši dražební jistoty a lhůtu vrácení v případě, kdy vydraží nemovitost někdo jiný.
 • Informace o předání nemovitosti, kdy a jakým způsobem.

Jak probíhá dražba

Dražba nemovitosti je proces, při kterém se prodej nemovitosti uskutečňuje prostřednictvím veřejné aukce, kde potenciální kupci soutěží o cenu dražené nemovitosti. Tento proces obvykle probíhá v následujících krocích:

 • Vyhlášení dražby: Dražba musí být vyhlášena v souladu se zákonem a musí obsahovat informace o nabízené nemovitosti, termínu a místě konání dražby a podmínkách účasti.
 • Registrace účastníků dražby: Každý potenciální kupující musí být registrován a předložit potřebné doklady, jako je občanský průkaz a potvrzení o zaplacení dražební jistiny. Dostane své číslo, pod kterým budete přihazovat. Pokud je kupující úspěšný, záloha se použije k uhrazení části celkové ceny nemovitosti.
 • Zahájení dražby: Dražba začíná obvykle na základě vyvolávací ceny, kterou určí dražebník a je také uvedena v dražební vyhlášce. Poté kupující zvyšují cenu pomocí nabídek, dokud se cena nezastaví a nevyhraje nejvyšší nabídka.
 • Prodej nemovitosti: Pokud je nabídka nejvyšší, kupující se stává novým vlastníkem nemovitosti, a to po uhrazení celkové částky. Po zaplacení se nemovitost přepíše v katastru nemovitostí na vás jako na nového majitele. Na přepis má katastr nemovitostí 30 dní.

Dražba – realita z pohledu dlužníka

Dražba nemovitosti je pro dlužníka a jeho rodinu velmi stresující záležitostí. Jednou z hlavních nevýhod dražby je skutečnost, že cena, za kterou je nemovitost vydražena, může být mnohem nižší než její skutečná hodnota.

Další nevýhodou dražby je to, že exekutor má nárok na odměnu za provedení exekučního řízení a dražby. Tuto odměnu si může účtovat i v případě, že cena, za kterou byla nemovitost prodána, nedosáhla ani poloviny její skutečné hodnoty.

Tato skutečnost může být pro dlužníky velmi frustrující, protože mohou mít pocit, že jsou trestáni za situaci, do které se dostali.

Navíc, pokud dlužník stále dluží po dražbě, je v exekuci nadále pokračováno například formou exekučních srážek ze mzdy. Exekuční řízení mají opět další náklady a zvyšují tak dluhy dlužníka.

Oddlužení nemovitosti bez ztráty bydlení

Okamžitě vyplatíme exekuce a zastavíme dražbu.

Časté dotazy k dražbám

Kdy jde nemovitost do dražby?

Když majitel nemovitosti nemůže splácet své dluhy, mohou jeho věřitelé požádat o prodej jeho majetku, aby se pokusili získat zpět své peníze. Vymáhání dluhů začíná exekucí, která může skončit dražbou nemovitosti.

Co je dražba nemovitosti?

Dražba nemovitosti je jednou z možností prodeje nemovitosti, při kterém se cena stanovuje na základě nabídek od různých zájemců, kteří se účastní veřejné dražby. Dražby nemovitostí se obvykle konají v situacích, kdy majitel nemovitosti není schopen dále splácet své dluhy a věřitelé požadují prodej nemovitosti, aby se pokusili získat své peníze zpět.

Je zastavit dražbu nemovitosti?

Dražbu nemovitosti můžete zastavit zaplacením dluhu pomocí nebankovní půjčky, prodejem nemovitosti nebo zpětným výkupem. Oddálit dražbu můžete podáním insolvenčního návrhu, a to i 24 hodin před samotnou dražbou. Rychlou úhradou dluhu před dražbou ušetříte i statisíce korun. Dražba nemovitosti je nejhorším a nejméně výhodným řešením finančních problémů.

Za jakou cenu se může nemovitost vydražit v dražbě?

Cena, za kterou se nemovitost v dražbě prodá, závisí na mnoha faktorech, včetně lokality, stavu a typu nemovitosti, úrovni zájmu a také konkurence mezi dražiteli.

Horní hranice, za kterou se nemovitost prodá je omezená nabídkou účastníku dražby. Nejnižší podání se odvíjí od znaleckého posudku. V 1. kole začíná nejnižší podání na 2/3 hodnoty znaleckého posudku a ve 2. kole se podání sníží na ½ posudku. Pokud dražba není úspěšná, začíná se ve 3. kole na 40 % posudku, v 4. kole na 30 % a v pátém kole na 25 % znaleckého posudku.