Výpočet exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2024

Jak se v roce 2024 změní nezabavitelná částka? Použijte naši kalkulačku pro výpočet exekuce 2024 a zjistěte, jakou částku ze mzdy musí exekutor dlužníkovi ponechat. Exekuční srážky z platu jsou běžně používanou a účinnou metodou, kterou exekutor při exekučním řízení uplatňuje.

Exekuční kalkulačka 2024

aktualizace k 1.1. 2024

Pro výpočet exekuce 2024 je nutné zadat do kalkulačky jen pár údajů: výši čisté mzdy, jestli má dlužník manžela, manželku a počet vyživovaných osob (nezaopatřených dětí). V poslední kolonce vyplníte, jestli má dlužník přednostní či nepřednostní pohledávky (přednostní pohledávkou je například placení výživného či dluhu vůči státu). Seznam přednostních pohledávek je sepsaný dle zákona níže v sekci přednostní pohledávka.

Následně už stačí jen kliknout na tlačítko vypočítat. V dolní části kalkulačky se vám zobrazí výše srážky ze mzdy a vyplacena mzda po exekučních srážkách.

Výpočet exekuce má pouze informativní charakter a může se v některých případech lišit. Ve výpočtu není zohledněný jednorázový měsíční poplatek ve výši 50 Kč pro plátce mzdy u exekucí zahájených od 1.1.2022.

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Výpočet nezabavitelné částky

Nezabavitelná částka neboli také nezabavitelné minimum, je část mzdy, která nesmí být dlužníkovi zabavena. Tato částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a pokrytí jeho nákladů na bydlení.

Výše nezabavitelné částky je dána výpočtem dle nařízení vlády a může se dle aktuální situace měnit v závislosti na výši životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelné minimum se dál navyšuje i počtem vyživovacích povinností k manželce, manželovi a nezaopatřeným dětem.

Aktuální nezabavitelné částky od 1.1.2024

Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
Normativní náklady na bydlení 14 197 Kč
Nezabavitelná částka na osobu dlužníka 12 705 Kč
Nezabavitelná částka na manžela/ku 3 176 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
(nezaopatřené a studující děti)
3 176 Kč
Částka, nad kterou se srazí vše bez omezení 28 585,50 Kč

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy

Z čisté mzdy dlužníka odečteme nezabavitelnou částku 12 705 Kč + případnou částku za každou vyživovanou osobu ve výši 3 176 Kč. Tyto částky sečteme a zaokrouhlíme nahoru na celé koruny.

Pokud je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek vyšší než 28 585,5 Kč, je tato část exekučními srážkami postižena celá. V případě, kdy rozdíl je 28 585,50 Kč nebo nižší, tak částku zaokrouhlíme dolů, aby byla dělitelnou třemi (u částky 28 585,50 Kč je po zaokrouhlení částka 9 528 Kč.)

Tyto třetiny použijeme na úhradu pohledávek

  • První třetina - patří vždy dlužníkovi
  • Druhá třetina - z druhé třetiny, bez zřetele na pořadí, se nejprve vyplatí pohledávky výživného a teprve pak přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud dlužník nemá přednostní pohledávky, tak mu druhá třetina zůstane
  • Třetí třetina – je určena na splátku nepřednostních pohledávek a také přednostních, pokud na to druhá třetina nestačila

Zaměstnavatel si může uplatit jednorázovou paušální náhradu ve výši 50 Kč před úhradou přednostních a nepřednostních pohledávek.

Co jsou přednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou vyjmenovány v paragrafu 279 občanského soudního řádu. Jsou to pohledávky takové, které mají přednost před pohledávkami nepřednostními. Věřitelé takových pohledávek získají pomocí exekučních srážek ze mzdy své peníze dříve.

Mezi přednostní pohledávky patří zejména:

Pohledávky výživného, pohledávky daní, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, důchodového pojištění a úrazového pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, paušální náhrada nákladů pro plátce mzdy, pohledávky za náhradní výživné, pohledávky náhrady újmy.

Co je nepřednostní pohledávka

Nepřednostní pohledávky jsou takové pohledávky, které vznikly z dluhů, které pocházejí zejména z neplacení půjček, úvěrů, služeb za mobilní služby, elektřinu, plyn, vodu apod.

Chcete rychle prodat nemovitost?

Stačí jen vyplnit žádost nebo nám zavolat na tel: 776 000 503.
Cenovou nabídku získáte zdarma.

Exekuce 2024 - výpočet exekučních srážek

Jaké příjmy podléhají exekuci

Exekučním srážkám nepodléhá pouze mzda, ale i jiné příjmy, a to zejména: nemocenská, odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Exekuční srážky ze mzdy
Nezabavitelné příjmy v exekučním řízení
Příjmy nepodlehající exekuci

Jaké příjmy nemůže exekutor postihnout

Příjmy, které nepodléhají exekučním srážkám: příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), daňový bonus, jednorázové vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, pojistné plnění určené na nové bydlení či opravu obydlí, vyplácené vlastníku chráněného účtu, jednorázově vyplácené sociální dávky (např. porodné, pohřebné).

Chcete rychle prodat nemovitost?

Stačí jen vyplnit žádost nebo nám zavolat na tel: 776 000 503.
Cenovou nabídku získáte zdarma.

Co jste si v článku výpočet exekuce přečetli

Jaká je výše nezabavitelných částek od 1. ledna 2024?

Od ledna se nezabavitelná částka na dlužníka snížila na 12 705 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, tedy manžela, manželku a nezaopatřené děti je ve výši 3 176 Kč. Částka, na kterou exekutor v exekučním řízení srazí vše bez omezení je stanovena částkou 28 585,50 Kč.

Jak dlouho trvá exekuce na plat?

Doba trvání exekučního řízení není časově omezena. Ukončení exekuce skončí obvykle až po vymožení celé dlužné částky včetně nákladů ve vymáhacím a exekučním řízení.

Co je nezabavitelná částka?

Nepostižitelná neboli nezabavitelná částka, je taková částka, která nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek ze mzdy stržena. Tato částka musí být vždy vyplacena, protože slouží k zajištění jeho základních životních potřeb.