Daň z nemovitosti v roce 2023

Jak, kdy a kde podat přiznání k dani z nemovitosti

Termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitostí je do konce ledna 2023. Kdo je povinen podat přiznání a jestli došlo k nějakým změnám se dozvíte v tomto článku. Kromě termínu pro podání přiznání je důležité vědět i do kdy musíte daň zaplatit. Proto vám nabízíme přehledné odpovědi na otázky, které se vám mohou hodit nejen při vyplňování přiznání k dani z nemovitých věcí.

Koho se týká povinnost podat přiznání k daním z nemovitostí?

Osoby, které se v roce 2022 staly novými vlastníky nemovitosti (např. pozemku, rodinného domu, bytu nebo nebytové jednotky), jsou povinny podat daňové přiznání. Stejnou povinnost mají i osoby, které provedly na již dříve přiznané nemovitosti stavební úpravy, jako je přístavba, nástavba nebo částečná likvidace, pokud tím došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, nebo pokud došlo ke zvýšení počtu nadzemních podlaží. Podání přiznání je nutné i po kolaudaci stavby.

Ti, kteří již v minulosti podali daňové přiznání a v roce 2022 nedošlo k významným změnám (konkrétně změnám rozhodným pro stanovení daně), nemusí pro rok 2023 podávat nové přiznání. Nové daňové přiznání není nutné podat ani v případě, kdy dojde pouze ke změně výše daně, například kvůli zvýšení místního koeficientu rozhodnutím obce. Finanční správa tuto změnu automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Do kdy je nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Nejpozději do úterý 31. ledna je nutné odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí. Je zajímavé, že toto přiznání se oproti ostatním daním podává s předstihem. Tento termín se vztahuje na přiznání za rok 2023 a platí do konce ledna tohoto roku.

Podání žádosti v katastru na přelomu roku

Pokud jste požádali o zápis do katastru nemovitostí v roce 2022, ale k samotnému zápisu došlo až v roce 2023, máte více času na podání daňového přiznání než do konce ledna. V takovém případě je nutné přiznání podat do tří měsíců po měsíci, kdy došlo k zápisu.

Provedení zápisu v katastru během roku 2023

Pokud jste požádali o zápis do katastru během roku 2023, nebude třeba podávat daňové přiznání v tomto roce, ale až v roce následujícím. Tato povinnost se tedy na vás vztahuje až za rok.

K jakým změnám došlo letos u placení daní z nemovitosti

Od tohoto roku již nebude možné platit daň z nemovitých věcí pomocí bezplatné poštovní složenky (takzvané daňové složenky), kterou lidé obdrželi od České pošty. Tato složenka umožňovala platit daň bez poplatku a byla poskytována těm, kteří ještě nedostávali platební informace od finanční správy jiným způsobem, například e-mailem, přes Daňovou informační schránku na portálu Moje daně nebo datovou schránku.

Finanční správa bude i letos (možná i naposled) posílat klasickou poukázku typu A, ale při použití této možnosti platby se bude muset platit poplatek přibližně 50 Kč. Pro snazší a levnější řešení je možné použít bezhotovostní převod z bankovního účtu nebo přes SIPO. Pokud máte zájem o platbu přes SIPO, je třeba toto oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna a v následujícím roce bude tato možnost platby automaticky zohledněna.

Prodej, darování či jiné pozbytí nemovitosti v roce 2022

Lidé, kteří v roce 2022 prodali, darovali nebo jinak přišli o svou nemovitost, by měli na začátku roku kontaktovat finanční úřad. Pokud se neodhlásí včas, mohou na jaře obdržet složenku nebo jiný předpis k platbě, a to i v případě, kdy již nevlastní žádnou nemovitost. Pokud změnu finančnímu úřadu neohlásí, může jim hrozit i sankce.

Do kdy se musí zaplatit daň z nemovitosti

Většina lidí musí zaplatit daň z nemovitých věcí do 31. května. Pokud je výše daně vyšší než pět tisíc korun, je možné částku rozdělit na dvě poloviny a druhou část zaplatit do konce listopadu.

Na jaře budou finanční úřady rozesílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Pokud preferujete e-mailovou formu, můžete do poloviny března požádat o zaslání platebních údajů. V e-mailu najdete i QR kód pro snadnou platbu. Další možností je získat platební předpis přímo do Daňové informační schránky (Moje daně) nebo přes datovou schránku. S těmito možnostmi ušetříte čas a učiníte platbu daně pohodlnější.

Jaké jsou sankce za pozdní podání přiznání k dani z nemovitosti

Za opožděné podání daňového přiznání se platí pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení. Tato pokuta začíná být počítána až od šestého pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání, což znamená až od 8. února. Pokud je výše pokuty nižší než 1000 korun, není tato pokuta vyměřována.

Jak a komu podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Pokud vlastníte více nemovitostí a ty se nacházejí v jednom kraji, je potřeba podat přiznání pouze k finančnímu úřadu v daném kraji. Pokud však vlastníte nemovitosti v různých krajích, musíte podat přiznání ke každému zvlášť - tedy jedno přiznání pro každý kraj, ve kterém máte nemovitost.

Jak se vypočítá daň z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá z dvou částí, které se týkají daně za pozemky a stavby. Výše daně se stanovuje na základě metrů čtverečních vlastněných nemovitostí a různých sazeb a koeficientů, které jsou stanoveny státem pro jednotlivé typy nemovitostí. Například větší města mají vyšší sazby pro byty a rodinné domy. Konečnou výši daně stanovují místní radnice na základě svých vlastních rozhodnutí o místním koeficientu. Peníze vybrané z daně z nemovitostí putují přímo do rozpočtů místních radnic.

Bezplatné daňové složence odzvonilo

Letos se ruší i bezplatná daňová složenka, kterou mnoho lidí využívalo k placení daně z nemovitostí bez poplatku České pošty. I když Finanční správa nadále bude posílat klasickou poukázku typu A, platba přes ni si vyžádá poplatek, který může dosahovat až 50 korun.

Mnohem jednodušší a levnější možností je bezhotovostní převod z bankovního účtu nebo prostřednictvím systému SIPO. Finanční úřad stále bude zasílat poukázky typu A, ale pouze za účelem informace o výši daně a variabilním symbolem. Platební údaje můžete také získat na e-mail, pokud požádáte do poloviny března. V e-mailu najdete také QR kód pro snadnou platbu.

Okamžitý výkup nemovitostí

Stále častěji se majitelé nemovitostí rozhodují pro prodej svého domu nebo bytu bez účasti realitní kanceláře. Hlavním důvodem je úspora na provizi, která se v případě prodeje přes realitku pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Prodej svépomocí je však spojen s určitými nároky a povinnostmi, které musí majitelé nemovitostí zvládnout sami.

Pokud se rozhodnete pro prodej bez realitky, musíte si uvědomit, že všechny náležitosti týkající se prodeje budete muset zvládnout sami. Jedná se například o vyhotovení nabídky, organizaci prohlídek, vyřízení smluv a následně také převodu vlastnických práv. Tyto kroky vyžadují znalosti, zkušenosti a čas. Pokud se neorientujete v této problematice, může prodej svépomocí být náročný a časově náročný proces.

Alternativou k prodeji svépomocí je okamžitý výkup nemovitostí. Tento způsob prodeje se stává stále populárnější volbou pro majitele nemovitostí, kteří hledají rychlé a snadné řešení. Výhodou prodeje nemovitosti formou výkupu je rychlost a pohodlí. Majitelé nemusí čekat na prodej své nemovitosti klasickým způsobem, který může trvat v dnešní době i několik měsíců, někdy dokonce i roky.

Výkup nemovitostí s nájmem

Majitelé nemovitostí, kteří se dostanou do tíživé finanční situace, mají často málo možností, jak se dostat z této nezáviděníhodné situace ven. Pokud hrozí exekuce nebo dražba, může být výkup nemovitosti bez ztráty bydlení dobrým řešením.

Je to jedna z možností, která vám umožní prodat svou nemovitost za dohodnutou cenu a zároveň zůstat v nemovitosti bydlet jako nájemce. Zároveň si zachováte možnost bydlení na místě, které máte rádi, a může být dočasným řešením vašich finančních potíží.

Zpětný výkup nemovitostí

Neztrácejte svůj domov! Nabízíme výkup vaší nemovitosti bez nutnosti stěhování. Po dohodě s vámi vám umožníme zůstat v bytě či domě jako nájemce s možností si nemovitost zpětně odkoupit. Ušetříte si tím spoustu stresu a starostí, a zároveň získáte možnost zachránit svou nemovitost před exekucí a dražbou.